Dankzij mijn expertise kan ik helpen bij geschillen met betrekking tot parket-, kurk-, laminaat-, plankenvloeren en Pvc. Ik fungeer als neutrale tussenpersoon en begeleid partijen bij het vinden van een gezamenlijke oplossing. Door aandachtig te luisteren naar beide partijen, ondersteun ik in het herkennen van de belangrijkste problemen en het stimuleren van een open communicatie. 

Het doel van bemiddeling is het bereiken van een overeenkomst welke voor alle partijen aanvaardbaar is. Ik deel mijn kennis over vloeren en help bij het verkennen van mogelijke oplossingen, zoals herstelwerkzaamheden, aanpassingen of compensatie of in het ergste geval vervanging van de vloer. Door de flexibiliteit en informele aard van bemiddeling kunnen geschillen op een snellere en minder kostbare manier worden opgelost dan bij traditionele juridische procedures. 

Bemiddeling bevordert niet alleen praktische oplossingen, maar draagt ook bij aan het behoud of zelfs het versterken van de relaties tussen de betrokken partijen. Het vermijdt vaak de spanningen en kosten van langdurige juridische strijd en biedt een gestructureerde en samenwerkingsgerichte benadering om tot een oplossing te komen voor parket-, kurk-, laminaat-, planken en pvc vloeren gerelateerde geschillen. 

Bij een geslaagde bemiddeling wordt er een bemiddelingsovereenkomst opgemaakt welke beide partijen dienen te tekenen. In deze bemiddelingsovereenkomst wordt duidelijk beschreven welke afspraken de partijen zijn overeengekomen en na dienen te komen. Mocht de bemiddeling niet tot het gewenste resultaat van één der partijen leiden dan wordt de bemiddeling gestaakt om vervolgens een rapport op te maken welke bij bemiddeling aan beide partijen wordt verstuurd.