Wanneer er een geschil ontstaat, kan mijn bindende advies een effectieve en definitieve oplossing bieden. 

Het bindend adviesproces begint doorgaans met de betrokken partijen welke overeenkomen om mij als onafhankelijke derde in te schakelen.                                               

Alvorens ik met de inspectie van de vloer aanvang dienen de partijen een bindend advies overeenkomst te tekenen. Vervolgens laat ik beide partijen aan het woord en word(t)(en) de klacht(ten) geïnventariseerd waarna ik vervolgens in het bijzijn van beide partijen een grondig onderzoek uitvoer naar de geïnventariseerde klacht(en), waarbij alle relevante aspecten van betreffende vloer worden geanalyseerd. Dit kunnen ondermeer meer het type parket, kurk, laminaat, planken of Pvc vloeren zijn, de installatiemethode, eventuele schade of gebreken en de overeengekomen specificaties omvatten. 

Na het voltooien van het onderzoek presenteer ik mijn bevindingen binnen 3 weken in een rapportage en het bindend advies aan de betrokken partijen. Het bindend advies is juridisch afdwingbaar, wat betekent dat beide partijen zich er aan dienen te houden. Dit biedt een snelle en definitieve oplossing voor het geschil, waardoor langdurige juridische procedures worden vermeden. 

Mijn bindend advies is gebaseerd op objectieve technische kennis en ervaring. Ik heb jarenlange ervaring in de branche en zal een onpartijdig oordeel vellen. De subjectieve interpretaties en emotionele betrokkenheid, welke vaak voorkomen bij geschillen/klacht(en), worden hierdoor vermeden.