Ik hanteer een gestructureerde werkwijze om grondig inzicht te krijgen in de staat van betreffende vloer.Voordat het onderzoek begint, wordt een offerte opgesteld, zodat u op de hoogte bent van de te verwachten kosten. 

Indien nodig, bijvoobeeld bij holle plekken, doortekening, hoogteverschillen etc., vindt er een destructief onderzoek plaats om de oorzaak van de klacht(en) te kunnen achterhalen. Een uit te voeren destructief onderzoek wordt uiteraard eerst met U ter plaatse overlegd. 

Indien er sprake is van vloerverwarming, welke enigszins geralateerd zou kunnen zijn aan de klacht(ten), voer ik tevens een infrarood onderzoek uit. 

     

Voorbeeldfoto’s infraroodonderzoek

Na afronding van het onderzoek stel ik een uitgebreid rapport op inclusief een advies. Dit rapport omvat niet alleen alle verzamelde gegevens en bevindingen, maar ook visueel materiaal in de vorm van foto’s en meetgegevens. Deze gedetailleerde documentatie biedt u een helder overzicht van de bevindingen en vormt een solide basis voor verdere besluitvorming met betrekking tot eventuele reparaties, aanpassingen of andere benodigde acties.